Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning

Avdelningen är ansvarig för ett stort antal kurser inom grundutbildningen. Avdelningen undervisar huvudsakligen inom kärnverksamheten, det vill säga byggnadsteknik och praktiskt inriktad byggnads­fysik. För att våra studenter ska få en stabil teoretisk grund och det senaste inom forskningen inom ämnesområdet ingår båda dessa moment i vår kursverksamhet.

  • Inom Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet genomför vi årligen en kurs på grundnivå samt fyra frivilliga kurser.
  • Vid campus Helsingborg är vi ansvariga för totalt tre kurser för de som följer den treåriga högskolein­genjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur, varav två är obligatoriska.
  • Inom lantmäteriprogrammet vid LTH i Lund ansvarar avdelningen för två kurser, där en är obligato­risk och den andra är valbar.
  • För brandingenjörsutbildningen vid LTH ger avdelningen en obligatorisk kurs i husbyggnadsteknik för årskurs 1.
  • Inom arkitekturprogrammet genomför vi en årligen återkommande obligatorisk kurs för årskurs 2.
  • Avdelningen är också ansvarig för en kurs, och delaktiga i andra kurser inom Masterprogrammet ”Energy-efficient and Environmental Building Design” som är en tvåårig utbildning med studenter från hela världen.

Vi är även delaktiga i ett antal andra kurser både inom och utanför LTH som föreläsare.

Genom avdelningens kontinuerliga medverkan i Fuktcentrums verksamhet, alltsedan starten år 2000, hjälper vi också till att vidareutbilda konsulter och entreprenör så att utbildningsnivån generellt höjs och andelen fuktrelaterade skador reduceras.

Via finansiering från EU har avdelningen under en följd av år framgångsrikt initierat och startat ett flertal Masterutbildningar i länder som Libanon, Jordanien, Egypten, Nepal, Bhutan, Ryssland, ett flertal centralasiatiska länder samt vid tre universitet i Mongoliet. Samtliga program har ”Energy Effi­ciency in Buildings”, “Renewable Energy” och/eller “Green Energy Technologies” som tema.

Vi erbjuder också examensarbete i Byggnadsfysik för studenter som har följt våra fortsättningskurser. Dessa är kopplade antingen till pågående forskning eller till företag inom branschen. Egna idéer till examensarbete är också välkomna.

Majoriteten av våra kurser genomför vi i nära samarbete med avdelningen för Installationsteknik.

Studentwebben LTH

Informationssidor för studenter på LTH

Canvas

Lunds universitets universitetsgemensamma lärplattform med funktionaliteter som stöttar undervisning och lärande

Sidansvarig: kali.olsson@hvac.lth.se | 2022-08-22