Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Avdelningens forskning handlar om teoretisk och praktisk byggnadsfysik samt tillämpning av ämnet genom utveckling av byggnadstekniken. Det primära syftet är att kombinera byggnadsmaterial till väl fungerande byggnadsdelar och hela byggnader som är hälsosamma för människor att långvarigt vis­tas i. För att få ett hållbart samhälle krävs det också att vår forskning inkluderar frågor inom sam­hällsbyggnadssektorn som berör klimatförändringar, miljöpåverkan och minskad användning av fram­förallt ändliga resurser.

Eftersom endast en mindre del av det totala byggnadsbeståndet utgörs av nyproduktion är det viktigt att så långt som möjligt förädla de befintliga byggnaderna vid renovering, tillbyggnad och ombyggnad så att de i största möjliga utsträckning uppfyller samma krav som vi ställer på nyproducerade hus. Dock utan att göra avkall på antikvariska, estetiska, arkitektoniska och andra egenskaper som måste bevaras hos de befintliga husen. För att energieffektiviserande åtgärder ska nå sitt mål är det därför viktigt att betrakta helheten så att reducering av energibehovet inte ger oönskade bieffekter såsom exempelvis fuktskador.

Avdelningen driver också projekt för nyproduktion där passivstandard eller plushus är vanliga be­grepp. Även i dessa byggnader är det viktigt med ett kontinuerligt utvecklingsarbete då det inte alltid går att extrapolera befintlig kunskap och erfarenhet till byggnader som i vissa avseenden har föränd­rats radikalt.

Samarbetet inom FuktCentrum har också påverkat avdelningens forskningsverksamhet då centrum­bildningens regelbundet återkommande kontakter med näringslivet har gett uppslag till många pro­jekt för att förbättra fuktsäkerheten både i befintliga och nyproducerade byggnader.

Liksom när det gäller grundutbildningen genomförs många projekt i samverkan med avdelningen för installationsteknik.

Sidansvarig: kali.olsson@hvac.lth.se | 2022-11-08