lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående projekt

ProjektnamnFinansiär           Projektledare/         
Forskare
          
Övrig information
Modell för kravdriven renovering av flerbostadshus byggda 1950-1975Formas IQSPetter WallenténStart 2012
Metoder för riskbedömning av åtgärder i historiska byggnaderEnergimyndighetenJesper Arfvidsson
Framtidens TrähusVINNOVAJesper ArfvidssonNationellt projekt om trähus
www.framtidenstrahus.se
PROGREN:
Joint/Dual prefessional Graduate Diploma and Professional Degree in Green Technologies
EUJesper ArfvidssonSamarbete med:
American University in Beirut, University of Alicante, Lebanese American University, American University in Cairo, helwan University in Egypt, Suez Canal University, University College Dublin, Medeterranean niversities Union, Politecnico di Torino, Lund University
Tillståndsbedömning av naturligt åldrande byggnadskomponenter inför energieffektiviserande åtgärder -en förstudie med fält- och laboratorieundersökningarSBUFJesper Arfvidsson
Dennis Johansson
Hans Bagge
Johan Stein
Petter Wallentén
Förprojekt
Solar crities/Solenergi i stadsplaneringenFormas
Energimyndigheten
Naturvårdsverket
IIIEE
Elisabeth Kjellsson
MANSUR - MAster oN SUstainable development and Renewable energyEU TempusUniv Sapienza Rom
Elisabeth Kjellsson
Kursutveckling i Jordanien
MAPREE - Master programmes on Renewable Energy and Energy Efficiency in Buildings in Central Asia and RussiaEU TempusByggnadsfysik LTH
Elisabeth Kjellsson
Kursutveckling i Kazakstan, Kirigizistan, Tadjikistan och Ryssland i samarbete med Univ i Innsbruck och Tallin
Start 2012
SIRen - Sustainable Integrated RenovationFormasByggnadsfysik LTH Kristina MjörnellKonkretisering av modeller för hållbar renovering.

 

 

 

 

Sidansvarig: