lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till byggnadsfysik

Byggnadsfysik är en avdelning inom Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi

Vi forskar och utbildar i grundläggande och tillämpad byggnadsfysik, i första hand värme- och fukttransport och luftströmning i byggnadsdelar och byggnader.

Vi tittar på konstruktionen av byggnadsdelar såsom grunder, ytterväggar, fönster och tak och deras anslutningar för att uppfylla krav på fuktsäkerhet, energi- och resurshushållning, komfort och inneklimat m.m.

Vi utvecklar och tillämpar beräkningsmodeller anpassade för PC-datorer.

Aktuellt

Licentiatseminarium

Peter Ylmén

kommer den 31 januari 2017 att inom forskarutbildningsämnet

Byggnadsfysik

presentera sin licentiatavhandling, motsvarande 75 högskolepoäng, med titeln:

Environmental and Cost Assessment of Buildings

The importance of secondary effects

Opponent

Docent Tove Malmquist, KTH.

Examinator

Lektor Henrik Davidsson, LTH.

Plats

Stora konferensrummet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Eklandagatan 86, Göteborg

Tid

Tisdagen 31 januari 2017, kl 13:00

Avhandlingen finns tillgänglig vid Avdelningen för byggnadsfysik, LTH.

Kontaktperson

Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH.

E-post: jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se