lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till byggnadsfysik

Byggnadsfysik är en avdelning inom Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi

Vi forskar och utbildar i grundläggande och tillämpad byggnadsfysik, i första hand värme- och fukttransport och luftströmning i byggnadsdelar och byggnader.

Vi tittar på konstruktionen av byggnadsdelar såsom grunder, ytterväggar, fönster och tak och deras anslutningar för att uppfylla krav på fuktsäkerhet, energi- och resurshushållning, komfort och inneklimat m.m.

Vi utvecklar och tillämpar beräkningsmodeller anpassade för PC-datorer.

 

 

Aktuellt

Licentiatseminarium

Akram Abdul Hamid

kommer den 3 mars 2017 att inom forskarutbildningsämnet

Byggnadsfysik

presentera sin licentiatavhandling, motsvarande 75 högskolepoäng, med titeln:

Method for evaluation of renovation measures
with regard to moisture and emission loads
- Based on risk assessments

Opponent:
Professor Angels Sasic Kalagasidis, Chalmers

Examinator:
Dr.Birgitta Nordquist, LTH

Plats:
LTH, V-huset, sal V:D
John Ericssons väg 1, Lund

Tid:
Fredagen den 3 mars 2017, kl 10:15

Avhandlingen finns tillgänglig vid Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Kontaktperson:
Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH
E-post: jesper.arfvidsson@byggtek.lth.se