lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till byggnadsfysik

Byggnadsfysik är en avdelning inom Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi

Vi forskar och utbildar i grundläggande och tillämpad byggnadsfysik, i första hand värme- och fukttransport och luftströmning i byggnadsdelar och byggnader.

Vi tittar på konstruktionen av byggnadsdelar såsom grunder, ytterväggar, fönster och tak och deras anslutningar för att uppfylla krav på fuktsäkerhet, energi- och resurshushållning, komfort och inneklimat m.m.

Vi utvecklar och tillämpar beräkningsmodeller anpassade för PC-datorer.