lunduniversity.lu.se

Avdelningen för byggnadsfysik

Välkommen!

Byggnadsfysik är en avdelning inom Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi

Vid avdelningen för Byggnadsfysik studeras hur värme, fukt och luft distribueras och transporteras genom byggnadsdelar och inom byggnader. Forskningsresultaten används för att utveckla och knyta ihop enskilda material till byggnadsdelar, såsom grunder, ytterväggar, fönster, tak och deras anslut­ningar och genomföringar. Målet är att skapa energieffektiva, komfortabla och fuktsäkra hus med god inomhusmiljö, lång livslängd och låg miljöpåverkan som resulterar i en effektiv användning av jordens resurser.

Då huvuddelen av byggnadsbeståndet är befintligt är det viktigt att så långt som möjligt förädla dessa byggnader vid ombyggnad och renovering så att de på bästa sätt uppfyller samma krav som vi ställer på nyproducerade hus för olika ändamål. Dock utan att göra avkall på antikvariska, estetiska, arkitek­toniska och andra egenskaper som måste bevaras hos de befintliga husen.

Vi tillämpar och utvecklar beräkningsmodeller anpassade för PC-datorer.

Nationella och internationella nätverk är väsentliga för att ta del av pågående aktiviteter inom och utanför landet, samt också för att försöka påverka vår omvärld. Avdelningen är därför verksamma inom bland annat CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction), IEA (International Energy Agency) och ISO (International Organization for Standardization) och har kontakter med universitet över hela världen. Inom landet upprätthåller vi kontakter med ett stort antal företag, myndigheter, finansiärer och branschorgani­sationer.

Grundläggande byggnadsteknik och byggnadsfysik kombineras med egna och andras forskningsresul­tat i våra kurser inom grundutbildningen för att studenterna ska få både en stabil grund och det sen­aste inom forskningen inom ämnesområdet. Flertalet av våra kurser genomför vi tillsammans med avdelningen för Installationsteknik.

NYHETER

COLLECTiEF

Avdelningen för byggnadsfysik kommer att börja arbeta med ett stort europeiskt projekt, kallat COLLECTiEF, tillsammans med tretton andra institut från sex europeiska länder. COLLECTiEF godkändes med en topprankning i ett mycket konkurrenskraftigt H2020-samtal, B4E, med poäng på 15 av 15.

I COLLECTiEF ska vi implementera, testa och kvalificera en energihanteringsplattform baserad på Collective Intelligence (kallad CI-DSM) för att öka energiflexibilitet och klimatresistens i byggnader och stadsområden. Vi strävar efter att öka kommunikationen mellan byggnader, energisystem och byggnadsdelar utan att äventyra användarnas integritet och datasäkerhet samtidigt som de nödvändiga IT-lösningarna är enkla och förmånliga.

Prof. Vahid Nik är vetenskaplig samordnare för COLLECTiEF och leder projektet vid LTH.

Artikeln om grundidén med CI-DSM - på Science Directs webplats (på engelska)

Nyhetsartikel om CI-DSM - på Lunds universitets webplats

COLLECTiEF-projektets hemsida (på engelska)