lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VTVA05 - Hållbart byggande, husbyggnadsteknik

Byggnadsfysik ansvarar för delkursen Husbyggnadsteknik och del av Projektarbetet. För resterande del av projektarbetet samt för delkursen Miljökunskap ansvarar Miljö- och energisystem.

Sidansvarig:

Information

Kurskod: VTVA05
Obligatorisk för: L1 
Läsperiod: 4
Poäng: 12 hp


Kursansvarig: Elisabeth Kjellsson

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ

Dokument

Kursprogram