lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VBFN10 - Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader

Kursen syftar till att ge grundläggande förmåga att på ett konstruktivt och kritiskt sätt bedöma och välja byggnads- och installationstekniska lösningar så att ställda funktionskrav uppfylls i samband med nyproduktion av byggnader. Kurser ska också ge kunskap att skapa hus som uppfyller krav och önskemål på fuktsäkerhet, låg energianvändning, god inomhusmiljö och liten miljöpåverkan.

Sidansvarig:

Information

Kurskod: VBFN10
Valfri för: V4-hb, V4-bf
Läsperiod: 4
Poäng: 7,5 hp


Kursansvarig: Lars-Erik Harderup och Birgitta Nordquist

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ

Dokument

Kursprogram