lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VBFN05 - Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning

Sidansvarig:

Information

Kurskod: VBFN05
Valfri för: V4-hb, V4-bf
Läsperiod: 3
Poäng: 7,5 hp


Kursansvarig: Birgitta Nordquist och Lars-Erik Harderup

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ

Dokument

Kursprogram