lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VBFN01 - Hållbart byggande

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om hur jordens naturresurser utnyttjas på ett så effektivt och varsamt sätt som möjligt vid husbyggnad.

Målet är att använda de naturliga resurser/förutsättningar som finns på ett effektivt och miljövänligt sätt innan energi och resurser tillförs byggnadens system så att mängden köpt energi till uppvärmning, kylning och elförsörjning minimeras. För att uppnå detta krävs kunskap om vilka tekniska förutsättningar och begränsningar som finns, där bl a ett tillfredsställande inneklimat är en grundläggande förutsättning.

Kursen har en lösenordsskyddad hemsida under "Mitt kursbibliotek". Inloggningsuppgifter meddelas vid kursstart.

Sidansvarig:

Information

Kurskod: VBFN01
Valfri för: V5-hb
Läsperiod: 1
Poäng: 7,5 hp


Kursansvarig: Petter Wallentén och Birgitta Nordquist

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ