lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Information

Kurskod: VBFF10
Obligatorisk för: IBYA2
Läsperiod: 2
Poäng: 6 hp


Kursansvarig: Petter Wallentén

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ

Dokument