lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Information

Kurskod: VBFA05
Obligatorisk för: Bi2 
Läsperiod: 1+2
Poäng: 4 hp


Kursansvarig: Hans Bagge

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ

Dokument

Kursprogram