lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VBFA01 - Husbyggnads- och installationsteknik

Kursen består av två delkurser, Husbyggnadsteknik och Installationsteknik, samt en projektuppgift kallad "huset Huset".

För kursmoment som berör husbyggnadsteknik ges information med e-post samt vid undervisningstillfällena.

För kursmoment som berör installationsteknik ges information via en lösenordsskyddad kurshemsida på "Mitt kursbibliotek" samt vid undervisningstillfällena. Inloggningsuppgifter meddelas vid kursstart.

Sidansvarig:

Information

Kurskod: VBFA01
Obligatorisk för: V1
Läsperiod: 3+4
Poäng: 10 hp


Kursansvarig husbyggnadsteknik: Hans Bagge
Kursansvarig installationsteknik: Mats Dahlblom

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ

Dokument

Kursprogram