lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

 Här finns förslag på examensarbete inom Installationsteknik.

Pågående examensarbeten

Environmental impact of renovation in existing school buildings
(Installationsteknik/Byggnadsfysik)
Karin Farsäter

Kvalitetssäkring lufttäthet Veidekke (Byggnadsfysik)
Johan Beike
Linus Andersson

Metoder för att bygga lufttäta regelkonstruktioner
– Vilka lösningar föredras?
(Byggnadsfysik)
Erik Herrström
Isabella Löfdahl

Klimatskalets inverkan vid plus-hus byggnation (Byggnadsfysik)
Åke Nordlund
Zbigniew Packowski

Simuleringar av fukttillståndet i halmbalsväggar i ett sydsvenskt klimat (Byggnadsfysik)
Per Jeppsson
David Ramberg

Sidansvarig:

Dokument