lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

ABKF05 - Installationsteknik

Kursen ersätter ABK606 - Installationsteknik. Kursen har utökats till 7 hp.

 

Sidansvarig:

Information

Kurskod: ABKF05
Obligatorisk för: IBYA2
Läsperiod: 3
Poäng: 7 hp


Kursansvarig: Mats Dahlblom

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ

Dokument

Kursprogram