lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Information

Kurskod: ABKF01
Valfri för: L5-fe
Läsperiod: 1
Poäng: 7,5 hp


Kursansvarig: Elisabeth Kjellsson och Dennis Johansson

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ

Dokument

Kursprogram