lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

ABK606 - Installationsteknik

Kursen har lagts ner och ersatts av ABKF05 - Installationsteknik. Den nya kursen är något utökad och omfattar 7 hp.

Omtentamen av ABK606 kommer att ges under 2012/2013.

Sidansvarig:

Information

Kurskod: ABK606
Obligatorisk för: IBYA2
Läsperiod: 3
Poäng: 6 hp


Kursansvarig: Mats Dahlblom

LoTwebb - Kursplan, Tentaschema, CEQ

Dokument

Kursprogram