lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Beställ så här: Skicka e-post till Bitte Rosencrantz innehållande information om F-skattesedel och organisationsnummer/personnummer. Utan denna information accepteras inte ordern.

Notera också att publikationerna endast är tillgängliga på sina originalspråk. 

.........................................................................................................................................
TVBH-5104, Gabriel Odén, Gustav Månhardt
Fuktsäkerhet i ventilerade parallelltak
 (1,7 Mb)

Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5100, Marcus Pehrsson
Invändig tilläggsisolering av massiva tegelytterväggar - fallstudie av Zoofysiologen, Lund
 (1,7 Mb)
.........................................................................................................................................
TVBH-5099, 2018, Maria Thörnqvist & Katharina Rud-Olson
Energiutvärdering av slitsade stålreglar i utfackningsväggar
 (1,6 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5098, 2018, Manuela Stierna
Theoretical optimization of solar electricity using a DC-microgrid
 (5,9 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5097, 2017, Oscar Eriksson
En studie av risken för mögelpåväxt i parallelltak med variabel ångbroms
 (2,2 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5096, 2017, Frida Hansson & Christian Jedhammar
Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus
- Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav
 (5,2 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5095, 2017, Simon Andersson & Olle Ekberg
Kostnadsbesparing vid differentierade fjärrvärmeprismodeller
- PRISMO Fjärrvärme, ett verktyg för kostnadsberäkning före och efter en effektiviseringsåtgärd
 (3,6 Mb)
.........................................................................................................................................
TVBH-5094, 2016, Viktor Hallberg
Hållbar stadsutveckling - En fallstudie för minskad energianvändning i Drottninghög, Helsingborg
 (7,6 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5093, 2016, Isabell Borgkvist
Improving indoor thermal comfort in residential buildings in Nepal using Energy Efficient Building Techniques
 (2,4 Mb)
.........................................................................................................................................
TVBH-5092, 2016, Nickolaj Feldt Jensen
Hygrothermal analysis of retrofitted buildings in the Campus of Lund University
 (10,1 Mb)
.........................................................................................................................................
TVBH-5091, 2016, Viktor Kjellman
Kvalitetssäkring av energianvändning från projektering till och med drift
- en projekt- och intervjubaserad studie vid ett byggföretag
 (2,2 Mb)
.........................................................................................................................................
TVBH-5090, 2016, Frida Håkansson & Maria Stafstedt
Vindsombyggnader i flerbostadshus från 1900-talets början
 (8,1 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5089, 2015, Josefine Holmgren
Kvalitetssäkringssystem för ventilationsinstallationers energiprestanda
 (1,3 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5088, 2015, Ida Welin
Miljöbyggnadscertifiering på skolor och förskolor - en fallstudie på ett svenskt byggföretag
 (2 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5087, 2015, David Edsbäcker
Statusbedömning av befintliga byggnader - Med fokus på Energi, Miljöpåverkan och Utemiljö
 (2,8 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5086, 2015, Emil Mikaelson & Ludvig Björk Werner
Statusbedömning av befintliga byggnader
Med fokus på byggnadsfysik och organisation
 (2,1 Mb)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5085, 2015, Akram Abdul Hamid & Irfan Ibrahimovic
Energiförluster på grund av vädring i nybyggda flerbostadshus
En del i energiuppföljningen av Flagghusen i Malmö
 (3,2 Mb)
.........................................................................................................................................
TVBH-5084, 2015, Esaiasson J
Livscykelanalys på en solfångare med aluminiumabsorbator
- med en mindre jämförande analys
 (1,4 MB)
.........................................................................................................................................
TVBH-5083, 2015, Tomislav Kljucevic
Projektering av ett nytt passivhus ur energi- och fuktsynpunkt 
 (5,4 Mb)
.........................................................................................................................................
TVBH-5082, 2015, Adrian A
Plan- och volymteknikproducerade bostadshus i trä
- Jämförelse av stomstabilisering för två och fyra våningar
 (5,2 MB)
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5081, 2014, Al Asade M
Fuktsäkra energieffektiva lösningar för ett Modulenthus
 2,3 MB
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5080, 2014, Georgsdottir T, Nygren C
Fuktanalys av ytterväggskontruktioner som ansluter till offentliga våtrum
 5,3 Mb
Populärvetenskaplig artikel

.........................................................................................................................................
TVBH-5079, 2014, Horn K, Sak M
Utveckling av energisimuleringsprogrammet Glazing-LTH
 2,2 MB
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5078, 2014, Pettersson Björn
Metoder för spårgasmätning i kalla vindsutrymmen
 6,9 MB
Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5077, 2014, Nilsson L, Malm E
Energieffektiva och fuktsäkra konstruktioner för lågenergibyggande
 8,1 MB 

Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5076, 2014, Guth J, Olsson J
Potential för energieffektivisering - Fallstudie av Brf Drottning Filippa
 10,0 MB

Populärvetenskaplig artikel

.........................................................................................................................................
TVBH-5075, 2014, El-zoubi S, Omid S 
Utvärdering av styrparametrar för behovsstyrt FTX-system i flerbostadshus
- Laborativ studie på VOC och fukttillskott
 3,0 MB
Populärvetenskaplig artikel

.........................................................................................................................................
TVBH-5074, 2014, Palanov N
Life-cycle assessment of Photovaltaic systems
- Analysis of environmental impact from the production of PV system including solar panels produced by Gaia Solar
  5,6 MB

Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5073, 2014, Sandefeldt O, Andréasson R
Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt
 1,0 MB

Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5072, 2014, Borgman N
Områdesanknuten solpotential
- en studie över solpotentialen för byggnader i olika områdestyper i Lund
  3,0 kB
 Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5071, 2013, Tage-Hansen E
Potentialbedömning av solenergi
-en studie över solenergipotentialen i delar av Malmö stad
 2,25 MB

Populärvetenskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5070, 2013, Hedén P
Solelpotentialbedömning
- framställning av solelpotentialkarta för Lund och utvärdering av laserdata
 5,54 MB

Populärveternskaplig artikel
.........................................................................................................................................
TVBH-5069, 2013 Gottlieb J, Magnusson T
Förvaltares uppföljning av energianvändning i hyreshus
- en nulägesbeskrivning baserad på enkätundersökning
 1,5 MB
.........................................................................................................................................
TVBH-5068, 2013, Daniels N, Olsson M
Investeringar i solenergiteknologi på kommersiella byggnader i Sverige
– Hur lönsamt är det?
 5 MB
.........................................................................................................................................
TVBH-5067, 2012, Al Hamami M
Fuktsäkerhetsgranskning av nybyggnation
-Fallstudie av ett byggprojekt i Skåne
 12,5MB
.........................................................................................................................................
TVBH-5066, 2012, Olsson F
Fuktberäkningar avbärande glas- och träparti
 10,3MB
.........................................................................................................................................
TVBH-5065, 2011, Tahiri A
Livscykelanalys på passivhus och normalhus m.a.p total CO2-utsläpp
 2,2MB
.........................................................................................................................................
TVBH-5064, 2011, Wickman C, Vindelstam J
Energieffektivisering av miljonprogrammet
En studie av ett flerfamiljshus i Malmö
 5,1MB
.........................................................................................................................................
TVBH-5063, 2010, Fredlund S, Ranevi C
Utvecklingen för passivhus i Sverige
- med fokus på flerbostadshus av massivträ
 5,9MB   
.........................................................................................................................................
TVBH-5062, TVBP-5391, 2010,  Arvehammar T,  Jönsson I 
Effektiv beräkning av energiåtgärder
Modell för ekonomisk och energiteknisk analys av befintliga kontorsbyggnader
 2,95Mb
......................................................................................................................................... 
TVBH-5061, 2010,  Asimakidis C,  Högberg R 
Flerbostadshus med plusenergiteknik
En jämförelse mellan installationstekniska lösningar med hänsyn till energibalans och livscykelkostnad
 3,77Mb
 ......................................................................................................................................... 
TVBH-5060, 2009 Pingault Y 
Building Physics: Comparison on Different Technical Solutions for Facades  
5,6 MB  
........................................................................................................................................... 
TVBH-5059, 2009 Mårtensson T 
Energideklaration av en äldre villa
-En praktisk tillämpning  
4,1MB  
...........................................................................................................................................
TVBH-5058, 2008 Johansson L 
Energieffektivisering av flerbostadshus från 1940-talet
-En fallstudie av Ribevägen 1 i Malmö  
  2,63MB   
..........................................................................................................................................
TVBH-5057, 2008 Ejner, J Nilsson J 
Fuktskador i byggnader
-Hur kan information sammanställas och kunskap återföras  
  1,44MB  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5056, 2007 Hägerstedt O 
Energieffektiviserande åtgärder i trähus
En studie om: Energisimuleringsprogrammet VIP+, Energibehov för två trähus samt Effekten och Samverkan av energieffektiviserande åtgärder  
  2,55MB  
.........................................................................................................................................
TVBH-5055, 2007 Sjöberg M, Wichlaj M 
Energieffektivisering i ett fuktsäkert perspektiv - En studie av invändig tilläggsisolering på miljonprogrammet  
  1,95MB  
.........................................................................................................................................
TVBH-5054,  2005 Grimbe K, Nordqvist L 
Uttorkning av fukt i våtrumsytterväggar
En jämförelse mellan tre byggnadstekniska lösningar  
  1,8MB  
.........................................................................................................................................      
TVBH-5053,  2005 Haryd
Energianvändning i två flerbostadshus av trä  
  2,73MB  
.........................................................................................................................................
TVBH-5052, 2003 Bagge H, Lindstrii L 
Utvärdering av inomhusmiljö 
En studie av termisk komfort och luftkvalitet i två lågenergihus      
  1,75MB  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5051, 2001 Eriksson M, Karlsson J 
Uttorkning av byggfukt i hus med betongstomme 
En jämförelse mellan kondensavfuktning och värme-ventilation  
.........................................................................................................................................
TVBH-5050, 2001 Isakson M, Palm I 
Värmeförlust genom grundplatta 
-minimering av köldbryggor   
.........................................................................................................................................
TVBH-5049, 2001 Berndt M 
Energieffektivisering av ett bostadsområde 
En studie av bostadsområdet Vitabyhusen i Lund  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5048, 1998 Lundin G 
Fönster 
Infästning och fuktbelastning
......................................................................................................................................... 
TVBH-5047, 1998 Hansson F  
Widén K Framtidens bostad 
-mer än bara tak över huvudet
.........................................................................................................................................  
TVBH-5046, 1998 Botvidsson F  
Jeppsson P Taksystem för branta tak 
En produktionsteknisk, byggnadsfysisk och ekonomisk utvärdering för bostadshus  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5045, 1998 Ohlsson J 
Mätningar och beräkningar av värmeflöde genom väggkonstruktion med stålreglar
......................................................................................................................................... 
TVBH-5044, 1998 Gripenhov L,  Kjellman A 
Ett Miljöanpassat hus? 
-en byggnadsfysikalisk studie av Uniqhusen 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5043, 1997 Gustafsson H 
PC-modell för beräkning av fukttillstånd i krypgrunder
......................................................................................................................................... 
TVBH-5042, 1997 Johansson P 
Vind- Luft- och Diffusionstätning i byggnader 
Teori och praktiskt utförande
...................................................................................................................................... 
TVBH-5041, 1996 Berggren J  
Ekelund F Sunt hus för människa och miljö
En vägvisare i miljöfrågor för byggherrar
....................................................................................................................................... 
TVBH-5040, 1996 Jonason A 
Hur energianvändningen i ett flerbostadshus påverkas av renovering 
......................................................................................................................................
TVBH-5039, 1996 Larson T  Limdal P  
Lindegren O Att återanvända äldre industribyggnader av tegel till bostäder
Med studie av LKF:s ombyggnad av det före detta spritbränneriet i Södra Sandby
......................................................................................................................................... 
TVBH-5038, 1995 Össurarson B 
Stoppa markfukten
Fullskaleförsök av Rondom WE avfuktningssystem 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5037, 1995 Svensson D 
Energispaning på "Michael Hansens Kollegium!" 
En praktisk och teoretisk analys av transmissionsförluster 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5036, 1995 Jönsson J 
En fältstudie om olika vindskydds betydelse för värmetransporten genom en väggkonstruktion
.........................................................................................................................................  
TVBH-5035, 1994 Jönsson T 
Kårhuset i Lund 
-Dokumentation ur byggnadsfysikalisk synvinkelvid byggandet av LTH´s kårhus 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5034, 1995 Fryklund P 
Moisture and Temperature Conditions in an Outdoor Ventilated Attic with Dynamic Insulation
......................................................................................................................................... 
TVBH-5033, 1993 Payro G 
Manual till beräkningsprogrammet BIGBOX  70kr 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5032, 1989 Naisan F 
ADUCT
A Computer Program for Heat and Moisture Flow Analysis of Building Components with Airduct   
......................................................................................................................................... 
TVBH-5031      
......................................................................................................................................... 
TVBH-5030, 1992 Adalberth K, Nordquist B 
Hus för människor
- En byggnadsteknisk analys av småhusen på Bo92   
......................................................................................................................................... 
TVBH-5029, 1991 Björk A, Flink J 
Inventering av dagens byggproduktion  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5028, 1991 Lindberg J, Sannas J 
Tilluftsdon med hög induktion  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5027, 1990, Jansson K, Nilsson P
del 1  
Resultat och utvärdering från HOTBOX-försök
......................................................................................................................................... 
TVBH-5027, 1990,, Jansson K, Nilsson P
del 2  
Manual till beräkningsprogrammet HOTBOX  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5026, 1988 Bojrup P 
Parkosidis A I Paxtons fotspår - En glastaksstudie
......................................................................................................................................... 
TVBH-5025, 1987 Lidgren C 
Fukt- och mögelinventering av småhus i Hässleholms kommun 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5024, 1986 Napiorkowski M 
Värmelagring i marken under växthus
Projektering av ett värmelager i Arrie 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5023, 1986 Kristensen D 
Temperatur och relativ luftfuktighet i ett ventilerat vindsutrymme 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5022, 1985 Nilsson I 
Högisolerade Vindar  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5021, 1985 Nilsson R 
Datorprogram för beräkning av värmeöverföring genom slutna hålrum 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5020, 1984 Håkansson H 
k-värdemätare för byggnader  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5019, 1984, Wilhelmsson N-G 
Elektroosmos  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5018, 1983 Hallberg M 
Värmeövergångskoefficient vid vertikal ytteryta
......................................................................................................................................... 
TVBH-5017, 1983 Ragnarsson T 
Dimensioneringsgrunder för uppvärmnings- och ventilationsanläggningar i isländskt klimat   
......................................................................................................................................... 
TVBH-5016, 1983 Falkå E Diffusionsövergångsmotstånd och fuktbuffringsförmåga för yt- och beklädnadsmaterial 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5015, 1982 Persson S Frekvenskaraktäristika för uppvärmda rum
Teoretiskt beräknat frekvenssvar mot praktiskt uppmätta resultat
......................................................................................................................................... 
TVBH-5014, 1982 Ståhl B
Wader K Energiberäkningsprogram STAWAD
Snabbt energiberäkningsprogram för årskörningar där hänsyn tages till byggnadens förmåga att lagra passiv solenergi  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5013, 1981 Jarl A, Wollmark B 
Jämförelse mellan laboratorieförsök och datorberäkningar vid icke-stationära fuktförhållanden
......................................................................................................................................... 
TVBH-5012, 1981 Svensson H 
Solfångare i praktiken
......................................................................................................................................... 
TVBH-5011, 1981 Nilsson M, Pintér G 
Tilläggsisolering med cellplastkulor- ett fuktproblem 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5010, 1981, Wilhelmsson I 
Adsorptionens inverkan på inneånghalten 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5009, 1980 Nikolaos K 
Värmeutbyte mellan byggnadsdelarna och rumsluften vid varierande temperaturbelastningar i ett rum  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5008, 1980 Björe S, Fredriksson H 
Värmeåtervinning i flerfamiljshus  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5007, 1980 Harderup L-E, Nilsson T 
Datorprogram med tillämpningar för luftomsättningsberäkningar i byggnader  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5006, 1979 Rømming A 
The solar collector "Fakiren"  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5005, 1979 Larsson A 
Lophtet
Något att slösa energi på? 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5004, 1979 Krawczyk J 
Kondensisolering av takplåt  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5003, 1979 Dahlblom M
Tarski J Kalibrering av termistoranemometer 
......................................................................................................................................... 
TVBH-5002, 1978 Lidemyr A, Lundberg M 
Tilläggsisolering av provvägg  
......................................................................................................................................... 
TVBH-5001, 1978 Swedenborg C, Wahrer A
Tilläggsisolering med karbamidskum
Krympning och arbetsutförande
.........................................................................................................................................