lu.se

Byggnadsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

TVBH-3000

Beställ så här: Skicka e-post till Bitte Rosencrantz innehållande information om F-skattesedel och organisationsnummer/personnummer. Utan denna information accepteras inte ordern.

Notera också att publikationerna endast är tillgängliga på sina originalspråk.

.......................................................................................................................................... />TVBH-3069, Bengtsson Mathilda, Johansson Johanna, Harderup Lars-Erik, Wallentén Petter
Metoden ByggaF-PST
Tillämpning av ByggaF på tillverkning av prefabricerade småhus i trä
version 1.0
 1,19 Mb
..........................................................................................................................................
TVBH-3067, Hamid Akram Abdul
Method for evaluation of renovation measures with regard to moisture and emission loads
- Based on risk assessments
 18,4 Mb
..........................................................................................................................................
TVBH-3066, Ylmén Peter
Environmental and Cost Assessments of Buildings
The importance of secondary effects
 45 kb
..........................................................................................................................................
TVBH-3065, 2016, Mundt-Petersen S. Olof
Fuktsäkra träkonstruktioner II
Vägledning för utformning av träbaserade takkonstruktioner
 51,3 MB

..........................................................................................................................................
TVBH-3062, 2014, Johansson Pernilla
Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen
 722 kB
..........................................................................................................................................
TVBH-3059 Lic. 2013, Mundt-Petersen S. O
Moisture Safety in Wood Frame Walls
Blind evaluation of the hygrothermal calculation tool WUFI 5.0 using field measurements and determination of factors affecting the moisture safety
 45 MB         Errata to TVBH-3059
..........................................................................................................................................
TVBH-3058, 2013, Mundt-Petersen S. O
Comparison of hygrothermal measurements and calculations in a single-family wooden house in the Swedish municipality of Upplands-Bro.
  64MB
..........................................................................................................................................
TVBH-3057, 2013, Mundt-Petersen S. O
Comparison o hygrothermal measurements and calculations in a multi-family wooden house in the Swedish town of Växjö.
 Part one  74MB               Part two  40MB             Part three 46MB

..........................................................................................................................................
TVBH-3056, 2013, Mundt-Petersen S. O
Comparison of hygrothermal measurements and calculations in a single-family wooden house in the Swedish town of Växjö,
 Part one  52MB              Part two  51MB
..........................................................................................................................................
TVBH-3055, 2013, Mundt-Petersen S. O
Comparison of hygrothermal measurements and calculations in a multi-family wooden house on the north-eastern coast of Sweden.
 Part one 60MB             Part two 54MB  
..........................................................................................................................................

TVBH-3054, 2013, Mundt-Petersen S. O
Comparison of hygrothermal measurements and calculations in a single-family wooden house on the west coast of Sweden.
 Part one 55,5 MB        Part two 46 MB
..........................................................................................................................................
TVBH-3053, 2012, Mundt-Petersen S. O
Literature study / State-of-the-art
Mould and moisture safety in constructions
 700 kb
...........................................................................................................................................
TVBH-3052, 2012, Hägerstedt S. O
Fuktsäkra träkonstruktioner
Vägledning för utformning av träbaserade väggar
 19,4 MB
(Vid ev. utskrift av rapporten använd färgskrivare för att skillnader i beräkningsresultat ska framgå.)
...........................................................................................................................................
TVBH-3051 Lic. 2012, Johansson P
Critical Moisture Conditions for Mould Growth on Building Materials
 7,5 MB  Errata to TVBH-3051 
...........................................................................................................................................
TVBH-3050, 2008, Harderup L-E, Arfvidsson J
Fuktsäkerhet i kalla vindsutrymmen Slutrapport
 2,58 MB  Tryckt version i s/v
..........................................................................................................................................
TVBH-3049 Lic. 2007,  Bagge H
Energy Use in Multi-family Dwellings Measurements and Methods of Analysis
 660 kb 
..........................................................................................................................................
TVBH-3048, 2004, Bagge H,  Elmroth A, Lindstrii L
Energianvändning och inneklimat i två energieffektiva småhus i Västra Hamnen i Malmö
 1,17MB 
...........................................................................................................................................
TVBH-3047 Lic. 2004, Kjellsson E
Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump
 1,42MB
...........................................................................................................................................
TVBH-3046 Lic. 2004, Nordberg M
Kvalitetsmärkningens betydelse för upplevelsen av innemiljön i småhus
 1,49MB
...........................................................................................................................................
TVBH-3045 Lic. 2003, Nilsson A
Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö
 1,92MB, Ver. 2   Rättelse till version 1, 111kB
...........................................................................................................................................
TVBH-3044 Lic. 2003, Hiller C
Sustainable energy use in 40 houses A study of changes over a ten-year period
 944kB
...........................................................................................................................................
TVBH-3043 Lic. 2003, Burke S
Determining the Economic Effects of using Building Physics tools during the Building Process
 612kB 
............................................................................................................................................
TVBH-3042 Lic. 2003, Svennberg K
Determination of Moisture Properties for Materials Exposed to the Indoor Air
 816kB 
...........................................................................................................................................
TVBH-3041, 2003, Hiller C
Sustainable energy use in houses Will the energy use increasee with time?
Study of literarure and computer estimations
 673kB 
.........................................................................................................................................
TVBH-3040 Lic. 2002, Johansson D
Modelling LCC for Different Indoor Climate Systems Background and Principles
 ..........................................................................................................................................
TVBH-3039, 2001, Björck M
Inomhusmiljö och hälsa i bostäder
Abstract 
..........................................................................................................................................
TVBH-3038 Lic. 2001, Svensson C
Effekter av åtgärder i uteluftsventilerade krypgrunder med fukt- och mögelskador
En undersökning med utgångspunkt i Småhusskadenämndens arkiv
Abstract
..........................................................................................................................................
TVBH-3037, 2000, Gaffner D
Fuktgruppen vid LTH Verksamhetsberättelse avseende 1996-1999 
..........................................................................................................................................
TVBH-3036, 1999, Harderup L-E
Fuktsäkerhet i byggnader Riskbedömning med PC RISK1: Manual och teori 
..........................................................................................................................................
TVBH-3035, 1999, Svensson C
Utvärdering av Småhusskadenämndens arkiv avseende krypgrunder  Genomgång av arkivet 
..........................................................................................................................................
TVBH-3034, 1999, Adalberth K
Energy Use in Multi-Family Dwellings during their Life Cycle  
..........................................................................................................................................
TVBH-3033, 1998, Harderup L-E
Luftfuktighet inomhus med hänsyn till icke-stationära fenomen
Sammanställning av publiceringar under perioden 1979-1998 
..........................................................................................................................................
TVBH-3032, 1998, Harderup E
Fuktdimensionering - Demonstrationsexempel på bostadshus (Del 1)
Fuktdimensionering - Ritningar (Del 2)
Fuktdimensionering - Material-, fasad- och typrumsbeskrivning (Del 3)

 Del 1,1,36MB   Del 2, 9,05MB  Del 3, 3,02MB 
..........................................................................................................................................
TVBH-3031, 1998, Harderup E
Fuktdimensionering med generell checklista 718kB 
 718kB
.......................................................................................................................................... 
TVBH-3030, 1997, Berggren J, Blomsterberg Å, Ekelund F, Elfström M, Elmroth A
1980-talets lågenergihus - hur fungerar de efter tio år 
..........................................................................................................................................
TVBH-3029, 1997, Gaffner D
Fuktgruppen vid LTH
Verksamhetsberättelse avseende 1993-1996 
..........................................................................................................................................
TVBH-3028 Lic. 1996, Christoffersen L
ZEPHYR - Passive Climate Controlled Repositories
Storage Facilities for Museum, Archive and Library Purposes
 6,24MB
.......................................................................................................................................... 
TVBH-3027 Lic. 1995, Adalberth K
Bygga Bruka Riva
Energianvändning i småhus ur ett kretsloppsperspektiv 
..........................................................................................................................................
TVBH-3026 del 1, 1995, Arfvidsson J
Mätning av fukttransport genom fria färgfilmer vid olika relativa fuktigheter och temperaturer
DEL.1 RESULTAT
..........................................................................................................................................
TVBH-3026 del 2, 1995, Arfvidsson J
Mätning av fukttransport genom fria färgfilmer vid olika relativa fuktigheter och temperaturer
DEL.2 MÄTDATA
..........................................................................................................................................
TVBH-3025, 1995, Harderup E
Klimatdata för fuktberäkningar:
Väderdata från tio meteorologiska mätstationer i Sverige 300kr 
..........................................................................................................................................
TVBH-3024, 1994, Adalberth K
Energi för att Bygga, Bruka, Riva småhus, Bo92
Den nya trästaden 
..........................................................................................................................................
TVBH-3023, 1994, Adalberth K
Energianvändning i småhus, Bo92
Del 1: Beräkningar
Den nya trästaden 
..........................................................................................................................................
TVBH-3022 Lic. 1994, Roots P
Värme- och luftströmning i välisolerade väggar
..........................................................................................................................................
TVBH-3021, 1994, Harderup E
Varför behövs fuktdimensionering av byggnader och meteorologiska data anpassade för fuktberäkningar?
..........................................................................................................................................
TVBH-3020, 1994, Harderup L-E
Fältundersökning i bred byggnad grundlagd med golv på mark:
Temperatur- och fuktmätningar
..........................................................................................................................................
TVBH-3019, 1993, Adalberth K
En byggteknisk dokumentation och utvärdering av 26 småhus
Den nya trästaden Bo92
..........................................................................................................................................
TVBH-3018, 1992, Svennerstedt B
Settling of Attic Loose-fill Thermal Insulation
Development of a laboratory method
..........................................................................................................................................
TVBH-3017Lic. 1991, Wallentén P
Steady-State Heat Loss from Insulated Pipes
..........................................................................................................................................
TVBH-3016, 1991, Arfvidsson, Blomberg, Claesson, Hagentoft, Roots, Wallentén, Åberg
Heat and Moisture Transfer in Buildings
Research papers 1990 
..........................................................................................................................................
TVBH-3015, 1989, Carlsson T
Frostskadade skalmurar
En fältmätning av fuktstatusoch skadeutveckling hos skalmurar
..........................................................................................................................................
TVBH-3014Lic. 1987, Golrang B
Fukt i ytterväggssyllar
Moisture in External Sill Plates
..........................................................................................................................................
TVBH-3013, 1986, Wader K
Små och medelstora energiberäknings-program
Fortsättning
..........................................................................................................................................
TVBH-3012, 1986, Hagentoft C-E
An Analytical Model for Crawl-Space Temperatures and Heat Flows
Steady-state periodic and step-response components 
..........................................................................................................................................
TVBH-3011, 1986, Staelens P
Thermal Bridges
A Non-Computerized Calculation Procedure 
..........................................................................................................................................
TVBH-3010, 1983, Elmarsson B
Puts på tilläggsisolering Serporockmetoden
Klimatpåverkan - rörelsemönster  
..........................................................................................................................................
TVBH-3009, 1983, Harderup L-E
Luftfuktighet i bostäder 
..........................................................................................................................................
TVBH-3008, 1983, Wader K
Små och medelstora energiberäkningsprogram
..........................................................................................................................................
TVBH-3007, 1981
Studies in Building Physics
Dedicated to Prof L E Nevander on his 60th anniversary November 11,  
..........................................................................................................................................
TVBH-3006, 1981, Jóhannesson G, Åberg O
Köldbryggor i plåtkonstruktion  
..........................................................................................................................................
TVBH-3005, 1981, Andersson A-C
Computer Programs for Two-Dimensional Heat, Moisisture, Air Flow
..........................................................................................................................................
TVBH-3004, 1980, Strandberg S
System i branta tak
Hur dimensionera det branta takets regntäthet
..........................................................................................................................................
TVBH-3003, 1979, Jóhannesson G
Värmeflödesmätare Temoelektriska mätare, funktionsprinciper och felkällor 
..........................................................................................................................................
TVBH-3002, 1978, Strandberg S
Branta tak
Undersökning av takets täthet mot regn vid samtidig vindbelastning 
..........................................................................................................................................
TVBH-3001, 1978, Elmarsson B, Nevander L E
Puts på tilläggsisolering
En problemanalys 
..........................................................................................................................................