lunduniversity.lu.se

Building Physics

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Masters Dissertation

 Här finns förslag på examensarbete inom Installationsteknik.

Pågående examensarbeten

Byggnadsfysikalisk utvärdering av SVT-huset i Malmö (Byggnadsfysik)
Viktor Kjellman
Christoffer Johansson

Environmental impact of renovation in existing school buildings
(Installationsteknik/Byggnadsfysik)
Karin Farsäter

Kvalitetssäkring lufttäthet Veidekke (Byggnadsfysik)
Johan Beike
Linus Andersson

Metoder för att bygga lufttäta regelkonstruktioner
– Vilka lösningar föredras?
(Byggnadsfysik)
Erik Herrström
Isabella Löfdahl

Klimatskalets inverkan vid plus-hus byggnation (Byggnadsfysik)
Åke Nordlund
Zbigniew Packowski

Simuleringar av fukttillståndet i halmbalsväggar i ett sydsvenskt klimat (Byggnadsfysik)
Per Jeppsson
David Ramberg

Page Manager:

Dokument